Så här jobbar jag...Jag jobbar för att stärka alla fyra kroppar dvs. den fysiska, mentala, känslomässiga och spirituella kroppen. Precis som en bil som har punktering på ett däck, har även vi svårigheter att gå framåt i livet om någon av kropparna har "punktering".

Principen bygger på att allt som händer oss, lagras i kroppen. Positiva upplevelser lagras som mjuka och frirörande vävnader medans traumatiska upplevelser lagras som spänningar, som efter en tid blir smärta och orörlighet. Anledningen till att traumatiska upplevelser lagras som spänningar är för att vi oftast "fryser till" och inte går igenom alla stadier när vi upplever traumat första gången. Tack vare spänningarna kan vi gå tillbaka till minnet för att på så vis sluta cirkeln.


När vi tittar på den fysiska kroppen är det främst genom den inkännande beröringstekniken. Den går ut på att jag med mina händer lyssnar på kroppen, på liknande sätt som en psykolog lyssnar när man pratar. Tekniken är en blandning av Kraniosakral, Feldenkrais, Rosenterapi, Akupressur, Reki och små inslag av Massage.

När kroppen känner sig trygg, släpper den taget på spänningarna och musklerna blir åter frirörande och mjuka. Ibland blir vi påminda om de traumatiska minnena som finns lagrade i vävnaderna så att vi kan titta vidare på dem och bearbeta dem om de behövs. Ibland räcker det att bara bli medveten om dem.


För att titta på den psykiska kroppen så finns det väldig många tekniker. Jag använder mig av en kombination av Louise L Hay- Du kan hela ditt liv,  Sondra Ray- Frigörande aning, Byron Katie- the work, Teal Swans- The Completion Process och Brandon Bays- The Journeys metoder för att nämna de största.

Genom att titta på händelser i ditt liv som du upplever som problem kan vi hitta mönster som, beroende på hur djupt dom sitter, relativt lätt går att släppa taget på. Du får hjälp att titta på dessa mönster, se var dessa kommer ifrån samt hur vi kan vända dem till din fördel (inner Child work).

Man kan till exempel titta på varför man blir arg och upprörd på samma saker om och om igen och varför det inte nödvändigtvis hjälper att säga ifrån till dessa människor som man upplever sårar en.


Ibland behöver man också gå igenom och uppleva de känslor som dessa bringar fram och då gå igenom en känsloprocess för att ordentligt släppa dessa. Detta är något du får hjälp och stöd med om och när du känner dig mogen.

Hela behandlingen utgår från där du är och där du känner dig trygg!

Så här kan en behandling se ut.Har du bokat en Completion Process hör jag alltid av mig till dig innan första gången. Till processen hör en meditation där man skapar sig en fristad och en trygg person som är väldigt bra att ha med sig. Har jag inte kontaktat dig, så hör av dig till mig.


På dagen D så får du berätta vad du vill ha ut av behandlingen, t ex känslo och/eller traumabearbetning, mentalaprogrammeringar, ilska och oförrätter som ligger och gnager, lära dig hantera en situation som du alltid blir ledsen eller över, bli av med smärta i t ex en axel eller bara vill skapa mer av det goda.

Att läsa kroppsspråk är för mig en viktig del, ibland får du gå lite både för att jag ska se mer men också för att göra dig mer medveten om hur och vad du känner för och i din kropp.

Oftast får man lägga sig på behandlingsbänken med kläderna på, både för att du ska kunna slappna av ordentligt men också för att jag ska kunna använda mig av min beröringsteknik. Beröringen känns väldigt trygg, stödjande och avslappnande. Vill man sitta på en stol så går det så klart också bra.


Jobbar vi med Completion Processen blir det oftast mer prat, visualisering och att gå in i känslor. Det är väldigt olika hur mkt hjälp och guidning man vill ha, många som tycker sig ha svårt att känna/gå in i känslor har sällan några större problem när de väl kommer. Allt detta pratar vi om.

Viktigt också att veta att ALLA känslor är välkomna hos mig.


Jag kombinerar näst intill alltid de både teknikerna så även om du bokat en Completin Process så använder jag mig av beröringen. Den är så värdefullt stödjande på många sätt även om jag inte skulle använde den ur ett Unlimited Body Harmony perpektiv.


När det blir mer fokus på Unlimited Body Harmony och dess beröring, vad som händer där är att kroppens egna läkande krafter frigörs, spänningar mjuknar och felställningar korrigeras. Även här pratar vi om vad du upplever, om mönster, traumatiska upplevelser och fellärda tankar.


När sessionen är färdig brukar jag rekommendera att man går omkring lite. Både för att känna hur kroppen känns men även för att att hjälpa till med integreringen av alla förändringar. Det är en bra idé att låta dig ha en lugn stund efter sessionen.

Du rekommenderas också att fortsätta att vara medveten om hur din kropp känns och rörs flera dager efter behandlingen då förändringar i kroppen ofta fortsätter flera dagar.