Eleonor Sandström

Medvetet liv

For a consious life

Så här jobbar jag...


Jag jobbar för att stärka alla fyra kroppar dvs. den fysiska, mentala, känslomässiga och spirituella kroppen. Precis som en bil som har punktering på ett däck, har även vi svårigheter att gå framåt i livet om någon av kropparna har "punktering".


Principen bygger på att allt som händer oss, lagras i kroppen.

Positiva upplevelser lagras som mjuka och frirörande vävnader medans traumatiska upplevelser lagras som spänningar, som efter en tid blir smärta och orörlighet. Anledningen till att traumatiska upplevelser lagras som spänningar är för att vi oftast "fryser till" och inte går igenom alla stadier när vi upplever traumat. Tack vare spänningarna kan vi gå tillbaka till minnet för att på så vis sluta cirkeln.


När vi tittar på den fysiska kroppen är det främst genom den inkännande handpåläggning. Den går ut på att jag med mina händer lyssnar på kroppen, på liknande sätt som en psykolog lyssnar när man pratar.

När kroppen känner sig trygg, släpper den taget på spänningarna och musklerna blir åter frirörande och mjuka. Ibland blir vi påminda om de traumatiska minnena som finns lagrade i vävnaderna så att vi kan titta vidare på dem och bearbeta dem om de behövs. Ibland räcker det att bara bli medveten om dem.


För att titta på den psykiska kroppen så finns det väldig många tekniker. Jag använder mig av en kombination av Louise L Hay, Sondra Ray, Byron Katie och Teal Swans metoder för att nämna de största.  

Genom att titta på händelser i ditt liv som du upplever som problem kan vi hitta mönster som, beroende på hur djupt dom sitter, relativt lätt släppa taget på. Du får hjälp att titta på dessa mönster, se var dessa kommer ifrån samt hur vi kan vända dem till din fördel.

Man kan till exempel titta på varför man blir arg och upprörd på samma saker om och om igen och varför det inte nödvändigtvis hjälper att säga ifrån till dessa människor som man upplever sårar en.

Ibland behöver man också gå igenom och uppleva de känslor som dessa bringar fram och då gå igenom en känsloprocess för att ordentligt släppa dessa. Detta är något du får hjälp och stöd med om och när du känner dig mogen. 


Hela behandlingen utgår från där du är och där du känner dig trygg!


        

 

Så här kan en behandling se ut.

 

Efter ett par minuters intervju där du berättar vad du vill ha ut av behandlingen, t ex att bli av med smärta i en axel, lära dig hantera en situation som du alltid blir arg och upprörd över eller bara vill ha hjälp i din personliga och själsliga utveckling, kommer vi tillsammans att studera ditt kroppsspråk, för att göra dig mer medveten om din kropp men också resonera kring dina tankar och mönster runt dina upplevelser.

När vi kommit fram till hur vi kan skapa den förändring du vill ha, får du lägga dig med kläderna på, på en behandlingsbänk. Jag lägger varsamt händerna på de ställen på din kropp vi diskuterat. Beröringen känns väldigt trygg, stödjande och avslappnande. 

Vid beröringen frigörs då kroppens egna läkande krafter, spänningar mjuknar och felställningar korrigeras. Under behandlingen pratar vi även om vad du upplever och du får råd om hur besvären ska undvikas i framtiden. Även här pratar vi om mönster och fellärda tankar.


När hand-på-läggnings behandlingen är färdig får du gå omkring för att känna och iaktta om du uppnått det du kommit för.
En behandlingar varar ofta runt en timme och tjugo minuter. Du rekommenderas att fortsätta att vara medveten om hur din kropp känns och rörs flera dager efter behandlingen då förändringar i kroppen ofta fortsätter flera dagar.